Mēs izmantojam sīkdatnes. Vairāk lasiet mūsu Privātuma politikā. Turpinot lietot šo lapu Jūs piekrītat šiem noteikumiem. Lasīt vairāk

Privātuma politika

1.       SIA “Energolukss” Reģistrācijas numurs 40003341342, turpmāk Mēs, Privātuma politikas mērķis –sniegt datu subjektam, turpmāk Jūs, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu. Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Mēs uzkrājam, apstrādājam un saglabājam tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami Mūsu komercdarbības veikšanai un pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2.       Privātuma politikas piemērošanas sfēra – personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

2.1.     fiziskajām personām – Mūsu darbiniekiem (esošajiem un potenciālajiem), klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saņem vai nodod Mums jebkādu informāciju;

2.2.     Mūsu biroja telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

2.3.     Mūsu interneta mājaslapas apmeklētājiem.

3.       Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat personas datus un kādās Mūsu sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

4.       INFORMĀCIJA, KURU PAR JUMS APKOPOJAM
Šajā Privātuma politikā ar „personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt.

Mēs varam apkopot personas datus par Jums no dažādiem avotiem, ieskaitot personas datu apkopošanu:

4.1.      tieši no Jums, kad Jūs sniedzat Mums personas datus, lai reģistrētos, piedalītos izlozēs vai konkursos, saņemtu informāciju vai sūtījumus, lietotu www.energolukss.lv lietotni, iegādātos no Mums produktu vai pakalpojumu, veiktu aptauju vai pētījumu, atstātu komentāru, uzdotu jautājumu, sazinātos ar Mums, pieteiktos darbā, iesniegtu sūdzību vai citos nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neapkoposim personas datus par Jums, ja vien nesniegsiet šo informāciju brīvprātīgi.

Dati, kurus Mēs varētu apkopot tieši no Jums :

 • vārds, uzvārds;
 • pasta adrese;
 • e-pasta adrese;
 • tālruņa numurs;
 • pirkumu vēsture;

Dati, kurus Mēs varētu apkopot no Mūsu esošajiem un potenciālajiem darbiniekiem:

 • vecums;
 • dzimšanas datums;
 • Jūsu foto attēls;
 • profesija un darba pieredze;
 • iegūtā izglītība;
 • valodu prasmes;
 • dzimums.

4.2.     kad Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu www.energolukss.lv, turpmāk Vietni. Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai apkopotu informāciju par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat Vietni. Vietnē Mēs izmantojam sīkfailus. Sīkfaili ir faili, kas glabā informāciju Jūsu datora cietajā diskā vai pārlūkā, un tādējādi Mēs varam noteikt, ka esat apmeklējis Mūsu Vietni iepriekš. Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu Jums visērtāko Vietnes pārlūkošanu.

Dati, kurus Mēs varam apkopot par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat Vietni:

 • informācija par Jūsu izmantoto pārlūku;
 • detaļas par Jūsu aplūkotajām Mūsu tīmekļa vietnes sadaļām;
 • Jūsu IP adrese;
 • saites, kuras esat apmeklējuši;

4.3.     videonovērošanas kameru ieraksti.

5.       KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS
Tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu un atbilstoši  Fizisko personu datu aizsardzības likumam, Mēs varam izmantot Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem:

 • lai sniegtu pakalpojumus;
 • preču piegādei un uzstādīšanai (līguma saistību izpildei);
 • garantijas saistību izpildei;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai komentāriem;
 • pārdošanas veicināšanas, loteriju vai konkursu nolūkos;
 • lai novērtētu Mūsu Vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu;
 • lai veiktu pieprasījumu pētījumus;
 • lai pārbaudītu Jūsu identitāti.

6.       JŪSU INFORMĀCIJAS APSTRĀDE

Mēs varam izmantot trešās puses, lai palīdzētu Mums apstrādāt un analizēt Jūsu personisko informāciju, sniegtu Mums izpratni par to, ko varam darīt, lai uzlabotu Mūsu produktus un pakalpojumus, un lai kontrolētu konkrētas mārketinga kampaņas vai pārdošanas veicināšanas efektivitāti. Ņemiet vērā, ka Mums var rasties nepieciešamība atklāt Jūsu personas datus, ja to nosaka spēkā esošā likumdošana.

7.       JŪSU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Mēs uzturam atbilstošus administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu, nelikumīgu vai neautorizētu iznīcināšanu, pazušanu, labošanu, piekļuvi, atklāšanu vai izmantošanu un citiem pretlikumīgiem izmantošanas veidiem. Vietne var saturēt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Mēs nekontrolējam šo trešo pušu tīmekļa vietnes vai jebkuru šajās vietnēs izvietoto saturu. Kad Jūs pametat Mūsu tīmekļa vietni, Mēs nevaram būt atbildīgi par jebkuras Jūsu sniegtās informācijas aizsardzību un privātumu. Jums jārīkojas piesardzīgi un rūpīgi jāizlasa apmeklētās vietnes privātuma politika.

8.       IZMAIŅAS MŪSU PRIVĀTUMA POLITIKĀ
Mēs varam mainīt šo Privātuma politiku, izvietojot jauno Privātuma politikas versiju Vietnē.

9.       JŪSU PIEKRIŠANA ŠAI PRIVĀTUMA POLITIKAI
Nododot mums savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neiesniegt savus personas datus apstrādei .

10.    TIESĪBAS UN MŪSU KONTAKTINFORMĀCIJA
Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar Mums, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo Privātuma politiku.
Jums ir tiesības par to paziņot Mums, ja:

 • nevēlaties, lai nākotnē ar Jums sazināmies;
 • vēlaties saņemt Mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju;
 • vēlaties labot vai aktualizēt Mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums;
 • vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem.

Jūs varat:

 • sūtīt e-pastu uz: info@energolukss.lv,
 • rakstīt Mums uz: Ulbrokas iela 46/2, Rīga, LV 1021
 • zvanīt uz tālruni +371 67542223.

Ulbrokas iela 46 k-2
Rīga
LV-1021 Latvia

Phone number: 67542223
Email address: info@energolukss.lv