Mēs izmantojam sīkdatnes. Vairāk lasiet mūsu Privātuma politikā. Turpinot lietot šo lapu Jūs piekrītat šiem noteikumiem. Lasīt vairāk

Saņemiet valsts atbalstu publiski pieejamu elektrotransporta uzlādes pieslēguma projekta ierīkošanai

Atbilstoši MK noteikumiem, “Sadales tīkls” īsteno sadales sistēmas investīciju projektu elektrotransporta infrastruktūras pieslēgumu izbūvei vai pārbūvei, kas ļaus klientiem ierīkot publiski pieejamas elektrotransporta uzlādes stacijas.

Projektā var piedalīties pašvaldības vai citas atvasinātas publiskas personas, pašvaldību iestādes vai to kapitālsabiedrības, publiski privātas kapitālsabiedrības, valsts pārvaldes iestādes un to kapitālsabiedrības, kuras veiks publiski pieejamas elektrotransporta uzlādes infrastruktūras izveidi.

Atbilstoši “Sadales tīkla” veiktajai tirgus izpētei, iespējams ierīkot pieslēgumpunktu, kas paredzēts uzlādes iekārtas viena spraudņa uzstādīšanai ar jaudu līdz 22 kW (32 A, 0,4 kV).

Infrastruktūru no kopējā elektrotīkla līdz uzskaites sadalnei projektēs un izbūvēs “Sadales tīkls” ar ES finansējuma atbalstu, bet no sadalnes līdz uzlādes iekārtai – klients.

Projekta ietvaros paredzētās subsīdijas uzlādes iekārtas viena spraudņa uzstādīšanai ir līdz 3500 EUR bez PVN publiski pieejamu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes pieslēgumpunktu ierīkošanai.

Ja pieslēgumpunkta ierīkošanas izmaksas (projektēšana un būvdarbi kopā) pārsniedz 3850 EUR bez PVN (jeb 10 % no minētās summas) uzlādes iekārtas viena spraudņa uzstādīšanai, pieteikuma tālāka virzība projekta ietvaros tiek pārtraukta un Sadales tīkls ar klientu rakstveidā vienojas par tālāko rīcību.

Soļi kā pieteikties dalībai projektā un ierīkot elektroauto uzlādes iekārtu

 1. Sazinieties ar mums, lai mēs varētu sniegt konsultāciju par elektroauto uzlādes iekārtām

 2. Elektroniski iesniedziet atbilstošu pieteikumu Sadales tīkla Klientu portālā www.e-st.lv.

  Aizpildot pieteikumu, objekta raksturojuma sadaļā, izvēlieties “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkts” un piezīmēs norādiet plānoto uzlādes iekārtu spraudņu skaitu.

 3. Saņemiet projekta izvērtēšanas rezultātus 10 dienu laikā.

  Vērts atcerēties, ka Projekta ietvaros, tālākā izvērtēšana tiek turpināta, ja aptuvenās pieslēgumpunkta ierīkošanas izmaksas (projektēšana un būvdarbi kopā) saskaņā ar Sadales tīkla veikto tirgus izpēti nepārsniedz 3 500 EUR bez PVN uzlādes iekārtas viena spraudņa uzstādīšanai.

 4. Noslēdz sadarbības līgumu ar Sadales tīklu.

  Sadarbības līgums tiek noslēgts 30 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Turpmākā pieslēgumpunkta ierīkošana notiek saskaņā ar sadarbības līguma noteikumiem.

 5. Sazinies ar Energolukss pārstāvi un ierīko elektroauto uzlādes iekārtu.

  Veicam pilna cikla elektro auto uzlādes infrastruktūras izveidi:

  1. Plānotās uzstādīšanas vietas audits, projektēšana un izbūve;
  2. Elektroauto uzlādes iekārtu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana no vadošajiem ražotājiem – Alfen un Etrel;
  3. Programnodrošinājums uzlādes iekārtu attālinātai uzraudzībai, vadībai un maksājumu administrēšanai – EV Maestro;

Informatīvās elektroauto uzlādes iekārtu sistēmas un to aptuvenās izmaksas

(Visās sistēmās, kā piemērs, tiek pielietota Etrel Inch Pro 22kW uzlādes iekārta)

 1 x 22 kW uzlādes iekārtas uzstādīšana pie sienas (SIMPLE variants)

Projektā iekļauts:

 • 10m 6mm2 spēka kabelis no ST sadalnes līdz uzlādes iekārtu (EUS) pieslēguma sadalnei;
 • Kabeli paredzēts stiprināt pie sienas;
 • EUS pieslēguma sadalne ar nepieciešamajām komponentēm (automātslēdzis, noplūdstrāvas aizsargslēdzis);
 • Uzlādes iekārtu uzstādīšana uz sienas, pieslēgšana un nodošana ekspluatācijā.

 

 

 

Materiāli + darbs: 750,00* EUR + PVN

Uzlādes iekārta bez statīva:
1050,00* EUR + PVN

Ο

*(Precīzas izmaksas tiek noteiktas individuāli)

1 x 22 kW uzlādes iekārtas uzstādīšana

Projektā iekļauts:

 • 10m 10mm2 spēka kabelis no ST sadalnes līdz uzlādes iekārtu (EUS) pieslēguma sadalnei;
 • Kabeli paredzēts ierakt zaļajā zonā;
 • EUS pieslēguma sadalne ar nepieciešamajām komponentēm (automātslēdži, noplūdstrāvas aizsargslēdži, kontroles skaitītājs);
 • 10m 6mm2 pievada kabelis katrai uzlādes iekārtai;
 • Betona pamata izveide katrai uzlādes iekārtai;
 • Uzlādes iekārtu uzstādīšana uz statīva, pieslēgšana, nodošana ekspluatācijā.

Materiāli + darbs: 1200,00* EUR + PVN

Uzlādes iekārta ar statīvu:
1200,00* EUR + PVN

Elektriskā Projektēšana (ja nepieciešama): 1000,00 – 2000,00* EUR + PVN

*(Precīzas izmaksas tiek noteiktas individuāli)

2 x 22 kW uzlādes iekārtu uzstādīšana

Projektā iekļauts:

 • 10m 10mm2 spēka kabelis no ST sadalnes līdz uzlādes iekārtu (EUS) pieslēguma sadalnei;
 • Kabeli paredzēts ierakt zaļajā zonā;
 • EUS pieslēguma sadalne ar nepieciešamajām komponentēm (automātslēdži, noplūdstrāvas aizsargslēdži, kontroles skaitītājs);
 • 10m 6mm2 pievada kabelis katrai uzlādes iekārtai;
 • Betona pamata izveide katrai uzlādes iekārtai;
 • Uzlādes iekārtu uzstādīšana uz statīva, pieslēgšana, nodošana ekspluatācijā.

Materiāli + darbs: 2000,00* EUR + PVN

Uzlādes iekārtas ar statīviem:
2350,00* EUR + PVN

Elektriskā Projektēšana (ja nepieciešama): 1000,00 – 2000,00* EUR + PVN

*(Precīzas izmaksas tiek noteiktas individuāli)

3 x 22 kW uzlādes iekārtu uzstādīšana

Projektā iekļauts:

 • 10m 35mm2 spēka kabelis no ST sadalnes līdz uzlādes iekārtu (EUS) pieslēguma sadalnei;
 • Kabeli paredzēts ierakt zaļajā zonā;
 • EUS pieslēguma sadalne ar nepieciešamajām komponentēm (automātslēdži, noplūdstrāvas aizsargslēdži, kontroles skaitītājs);
 • 10m 6mm2 pievada kabelis katrai uzlādes iekārtai;
 • Betona pamata izveide katrai uzlādes iekārtai;
 • Uzlādes iekārtu uzstādīšana uz statīva, pieslēgšana, nodošana ekspluatācijā.

Materiāli + darbs: 3300,00* EUR + PVN

Uzlādes iekārtas ar statīviem:
3300,00* EUR + PVN

Elektriskā Projektēšana (ja nepieciešama): 1000,00 – 2000,00* EUR + PVN

*(Precīzas izmaksas tiek noteiktas individuāli)