Mēs izmantojam sīkdatnes. Vairāk lasiet mūsu Privātuma politikā. Turpinot lietot šo lapu Jūs piekrītat šiem noteikumiem. Lasīt vairāk

Kas ir reaktīvā enerģija?

RJK
Reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas
Power Factor Correction Units

Reaktīvā enerģija – sinusoidāla sprieguma un strāvas kompleksās (pilnās) jaudas daļa, kas vajadzīga atsevišķu iekārtu magnētiskā lauka radīšanai un ir neatņemama tehnoloģiskā procesa sastāvdaļa elektroenerģijas ražošanā, pārvadē un sadalē;

Ekonomiskie ieguvumi uzstādot reaktīvās jaudas (enerģijas) kompensācijas iekārtas

Saskaņā ar “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”:

Nr. 65. Izmantojot sistēmas operatora sniegtos sistēmas pakalpojumus, lietotājam ir pienākums: norēķināties par patērēto reaktīvo enerģiju, ja tg φ ir lielāks par 0,4 (jaudas koeficients cos φ < 0,929), atbilstoši maksai 0,004 EUR/kVArh – lietotājiem, kuru elektroietaises pieslēgtas vismaz sešu kilovoltu spriegumam ar atļauto slodzi 100 kilovatu un lielāku, vai pārējiem lietotājiem ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu 200 ampēru un lielāku;

Nr. 67. Lietotājam ir aizliegts nodot reaktīvo enerģiju sistēmas operatora tīklā. Ja sistēmas operators konstatē reaktīvās enerģijas nodošanu sistēmā, lietotājiem, kuru elektroietaises pieslēgtas vismaz sešu kilovoltu spriegumam ar atļauto slodzi 100 kilovatu un lielāku, vai pārējiem lietotājiem ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu 200 ampēru un lielāku ir pienākums samaksāt par visu sistēmas operatora tīklā nodoto reaktīvo enerģiju atbilstoši maksai 0,013 EUR/kVArh.

Uzstādot reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas maksa par reaktīvo enerģiju tiek samazināta līdz minimumam (dažiem EUR mēnesī), vai pilnībā izslēgta no rēķina par elektroenerģiju.

Gandrīz 100% gadījumu iekārtu uzstādīšanas izmaksu atmaksāšanās laiks ir 2 vai mazāk gadi.

Tehniskie ieguvumi

Reaktīvās jaudas kompensēšana samazina “nelietderīgo” strāvu lietotāja elektrolīnijās un citos elektroapgādes sistēmas elementos, kas rezultējas:

  • iespējams uzstādīt mazākas jaudas iekārtas (transformatorus, komutācijas apparatus, kabeļus ar mazāku šķērsgriezumu);
  • tiek samazināts sprieguma kritums barojošajās līnijās
  • samazināti zudumi kabeļos, citos elektroapgādes sistēmas elementos
  • samazināta siltuma radītā elektroapgādes sistēmas elementu novecošanās
  • uzlabota sprieguma kvalitāte – samazināti stāvas un sprieguma kropļojumi (THD)

APSKATĪT E-VEIKALĀ