Energolukss jaunumi saistībā ar COVID-19

No 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija.

Darbus un piegādes veicam pilnā apmērā, ikdienas režīmā.

Uzmanību!

No 21.12.2020 izmaiņas klientu apkalpošanā.

Tirdzniecība notiek tikai attālināti - preču pasūtījumus pieņemam attālināti mūsu preču katalogā, e-pastā vai pa tālruni.

Preču saņemšana/izsniegšana notiek bez izmaiņām,  ievērojot visas drošības normas. Iesakām izvēlēties piegādes pakalpojumu.

Servisa iekārtu saņemšana/izsniegšana notiek bez izmaiņām, ievērojot visas drošības normas. Iesakām izvēlēties piegādes vai izbraukuma servisa pakalpojumu.

Odoo image and text block

Aicinām izvēlēties preču piegādes un izbraukumu servisu

Energolukss turpina darbu COVID-19 izplatīšanās laikā, daļu darbu veicot no mājām, bet arī nodrošinot piegādes un izbraukumus, kur tas nepieciešams.

Lai samazinātu saslimšanas riskus esam minimizējuši tiešu kontaktu ar klientu personālu, kā arī pārveidojuši iekšējās komunikācijas kārtību. Arī vitamīni, svaigs gaiss, droši attālinātas komunikācijas veidi ir mūsu palīgi uzturot veselību.

UPS, ģeneratori un elektrosadalnes neslimo ar COVID-19, līdz ar to droši ar tiem varam sastrādāties, uzturēt tos labā kārtībā, lai medicīnas, iekšlietu, armijas personālam, sakaru un datu pārraides nodrošinātājiem būtu iespēja veikt savus pienākumus. Mums jādara savs darbs, lai citi droši varētu veikt savējo.

Iekārtas uz remontu pieņemam noliktavā un ierobežotā ofisa zonā. Varam ierasties Jūsu objektos veikt remontus, iepriekš pārliecinoties par veselībai drošu vidi.

Piegādes veiksim ar mūsu vai partneru kurjera palīdzību.

Cik iespējams aicinām klientus jautājumus risināt telefoniski, vai e-pasta, vai Zoom, skype starpniecību. Sazināties!

Ja esi ieradies no ārzemēm vai nejūties pilnīgi vesels, obligāti ievēro 14 dienu pašizolēšanos (mājas karantīnu)!

Sargi sevi un apkārtējos!

Energolukss Serviss joprojām strādā 24/7

Energolukss servisa pakalpojumi joprojām ir pieejami 24 stundas diennaktī / 7 dienas nedēļā.

Sazināties!

Sakarā ar situāciju, kas saistīta ar COVID-19 vīrusa epidēmiju - nepieciešamības gadījumā piedāvājam papildus apkopes darbu veikšanu, ārpus līgumā atrunātajam apkopes periodam.

Tā kā iekārtas strādā papildus (paaugstinātā) slodzē (darba režīmā) vēršam Jūsu uzmanību, ka varētu rasties vajadzība pēc biežākām apkopēm, lai nodrošinātu stabilu/drošu to darbību. Papildus veikto apkopju izmaksas tiks saskaņotas individuāli, pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Sargi sevi un apkārtējos!

Rūpējoties par mūsu darbinieku un klientu drošību Covid-19 vīrusa pandēmijas laikā, meistariem esam izsnieguši vienreizlietojamos aizsardzības līdzekļus, lai pēc nepieciešamības tos lietotu objektos.

Izbraukuma serviss arī portatīvajām iekārtām

Rūpējoties par Jūsu un mūsu drošību, izmantojam speciālo aprīkojumu, kas pasargā no inficēšanās riska.


Par portatīvo ģeneratoru, sūkņu un UPS iekārtu apkopes un remonta darbiem lūgums sazināties ar mums.

Odoo text and image block